Usługi precyzyjnego druku 3D

Świadczymy usługi druku 3D. Specjalizujemy się w wykonywaniu precyzyjnych modeli 3D o skomplikowanej strukturze. Posiadamy jedne z najdokładniejszych, profesjonalnych drukarek 3D w kraju. Wykonywane przez nas prototypy 3D nie posiadają widocznych warstw druku 3d, odznaczają się niezwykle wysoką powtarzalnością wymiarową i zapewniają bardzo wysokie odwzorowanie komputerowego modelu 3D.


Druk 3D – możliwości technologiczne

Precyzyjny druk 3D oferuje możliwość wykonania bardzo dokładnego prototypu 3D. Do wykonania najdokładniejszych modeli 3D używamy drukarek 3D wykonujących prototypy w technologii MJP – Multi Jet Printing. Technologia ta oferuje następujące parametry druku 3d:

+ Druk 3d z grubością warstwy 29µm, 16µm
+ Gładkie powierzchnie ścian
+ Rozdzielczość druku w osiach X Y 750DPI
+ Ścianka wolnostojąca od grubości 0.3mm
+ Bardzo wysoka powtarzalność wymiarowa przy serii produktów
+ Szczegółowe modele o wymiarach pojedynczych mm
+ Wysoka odporność cieplna – do 88°C
+ Wysoka odporność mechaniczna – odporność na zginanie 65 MPa


Wycena usługi druku 3d

Druk 3d to usługa, na której koszt i czas wykonania wpływa wiele czynników takich jak: materiał, z którego wykonany ma zostać wyrób, kształt modelu 3D, oczekiwana dokładność wykonania, liczba zamawianych detali. Wszystko to powoduje, że każde zapytanie musi zostać rozpatrzone indywidualnie, tak by oferta w jak największym stopniu odpowiadała oczekiwaniom klientów. W celu otrzymania oferty na wydruk 3d, prosimy o przesłanie zapytania, wraz modelem 3D (format .stl) na adres:
biuro@paliga.eu


Galeria

druk 3d usługi Prototyp 3d układu elektronicznego. Wykonany w celu przetestowania kompatybilności mechanicznej z innymi podzespołami urządzenia. Spełnia również funkcje pokazową i edukacyjną. Druk 3d usługi.

usługi druku 3dElement reklamowy wykonany metodą usługi druku 3d. Wyrób posiada adres strony producenta i równo rozmieszczone otwory. Średnica otworów to 0.3mm. Wyrób pokazuje jak precyzyjnie wydrukowany może być zlecony detal.

 

prototyp 3dWydrukowany 3d łańcuch. Jest to element ruchomy – ogniwa łańcucha umożliwiają jego prace. Wszystkie ogniwa modelu zostały połączone ze sobą na etapie druku 3d. Model może pracować jako pełnoprawny środek przeniesienia napędu, gdy nie wymagane jest duże obciążenie np: makiety maszyn cnc.

wyroby z plastikuWkładki do formy umożliwiające wykonanie elementu metodą wtrysku. Formy nadają się również do użycia w metodzie formowania próżniowego.

 

druk 3d usługiDruk 3d usługi to idealna metoda produkcji kół zębatych. Stworzone tak koła mogą pracować w środowisku silnego pola magnetycznego i elektrycznego.

usługi druku 3dObudowy do elektroniki. Wydruk 3d umożliwia wykonanie krótkiej serii dedykowanych obudów.

 

Eksport projektu do formatu .stl

model bryłowy

Stworzony przez projektanta bryłowy model 3D nie jest kompatybilny z formatami plików akceptowalnymi przez drukarki 3D. Każdy program do projektowania 3D zapisuje wykonany projekt w charakterystycznym dla danego programu formacie. By zaprojektowany wyrób mógł zostać wydrukowany 3D należy wyeksportować go do formatu .stl. Plik stl przechowuje ustandaryzowany model powierzchniowy zapisany w postaci połączonych ze sobą trójkątów.
Praktycznie wszystkie środowiska do projektowania 3D umożliwiają eksport projektu do postaci pliku .stl. Przeważnie eksport do wymaganego formatu odbywa się poprzez funkcję: zapisz jako .stl lub eksportuj do .stl
Podczas eksportu projektu do postaci powierzchniowej (plik .stl) projektant ma możliwość edycji parametrów eksportu, tak by dostosować według potrzeb dokładność wyeksportowanego modelu względem pierwotnego modelu bryłowego.

 

generowanie pliku stl

Podczas eksportu należy dostosować dokładność generowania w zależności od kształtu obiektu. Tak by znaleźć złoty środek pomiędzy wielkością wygenerowanego pliku a jego dokładnością.

Ustawienie maksymalnej dokładności generowanego pliku (element z lewej strony) .stl:
+ plik stl idealnie będzie odwzorowywał model bryłowy
+ plik wynikowy będzie zajmował dużo miejsca na dysku (w przypadku tak prostego modelu 31MB), co może powodować problemy przy jego przesyłaniu
+ plik składa się z bardzo dużej ilości trójkątów (w tym przypadku: 650124). Drukarki 3D mają ograniczenie co do maksymalnej ilości trójkątów możliwej do obsługi podczas jednego cyklu druku 3D. Przy drukowaniu kilku takich elementów maszyna może zgłosić błąd zbyt dużej ilości trójkątów.

Ustawienie minimalnej dokładności generowanego pliku (element z prawej strony) .stl:
+ Powierzchnie będą miały widoczne odchyłki względem modelu bryłowego
+ powierzchnie kuliste, walcowane będą składały się z aproksymowanych powierzchni płaskich
+ plik będzie zajmował mało miejsca na dysku (w tym przypadku 79KB)
+ plik składa się z małej ilości trójkątów (w tym przypadku 1632)
+ wykonanie modelu nawet na najdokładniejszej drukarce 3D nie poprawi jakości i dokładności wykonania

Dostosowanie parametrów eksportu do pliku .stl (element w środkowej części zdjęcia):
+ Powierzchnie mają niewielkie odchyłki względem obiektu bryłowego
+ Odchyłki powierzchni są mniejsze niż dokładność drukarki 3D, przez co nie wpływają na jakość wykonanej części
+ Plik zajmuję znacznie mniej miejsca na dysku niż w przypadku maksymalnych parametrów (w tym przypadku 353KB)
+ plik składa się z rozsądnej ilości trójkątów (7248), co nie będzie powodowało problemów przy wczytywaniu większej ilości elementów do drukarki 3d


Obróbka wykańczająca

obróbka wykańczająca

Element wykonany metodą druku 3D, by stać się gotowym wyrobem musi zostać poddany obróbce wykańczającej.Proces ten może przebiegać różnie w zależności od użytej technologii druku 3D.
Głównym zadaniem obróbki wykańczającej jest oddzielenie wykonanego produktu od materiału podporowego, odtłuszczenie oraz jego utwardzenie. Usługa obróbki wykańczającej jest domyślnie wykonywana przez I.J.Paliga w przypadku zamówienia wydruku 3D. Klient ma możliwość zrezygnowania z niej – jest to częsta praktyka przy drukowaniu 3D bardzo cienkich i delikatnych elementów. W przypadku delikatnych wyrobów, ich wysyła wraz z materiałem podporowym znacznie zwiększa szanse ich dostarczenia bez urazów mechanicznych spowodowanych niewłaściwym transportem. Wysyłany wyrób wraz z materiałem podporowym ma większą sztywność gdyż podpory podtrzymują wykonany wyrób. Klient dostaje szczegółowe wytyczne, jak we własnym zakresie usunąć podpory po otrzymaniu przesyłki.